سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
عقیدتی سپاه 
مدرس 
 
 
تدریس 
همکاری 
حوزه علمیه حضرت صاحب الامر آشتیان 
مدرس 
 
 
تدریس 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان 
مدرس 
 
 
تدریس 
تدریس 
حوزه علمیه صاحب الامر آشتیان 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
حوزه علمیه صاحب الا مر آشتیان 
مدرس 
 
 
اعتقادات 
تدریس 
حوزه علمیه صاحب الامر آشتیان 
مدرس 
 
 
منطق مظفر 
تدریس 
دانشگاه آزاداسلامی آشتیان 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان 
مدرس 
 
 
قرآن کریم 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان 
مدرس 
 
 
وصایای امام