تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
 
ادبیات وعلوم انسانی 
دبیرستان شهید زینلی 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
0.00